อบรม Core Flutter Programming

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา หน่วยงานพัฒนาสารสนเทศและฝึกอบรม เข้าร่วมการอบรม "Core Flutter Programming" ร่วมกับผาทองกรุ๊ป Phathong Group จัดเมื่อวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม และ 1 - 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.


สิ่งที่ต้องเตรียม
เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 10 / macOS
เครื่องโน๊ตบุ๊ค Ram 4 GB ขึ้นไป
Downlode Program
Android Studio
Android Studio plugin Flutter
Visual Studio Code (VSCode)
Visual Studio Code plugin Flutter
Flutter SDK
Setup Program
Setup and new project
Setup Emulator and run