ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ อาคาร ว.4 ชั้น 2 หรือ ติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้
โทรศัพท์ 0-7577-0136-7
ห้องผู้อำนวยการและงานบริหารทั่วไป ต่อ 126
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม ต่อ128
งานระบบเครือข่ายและสนับสนุนด้านเทคนิค ต่อ 122
งานห้องสมุดชั้น 1 ต่อ 143
งานห้องสมุดชั้น 2 ต่อ 

about-img