ประกาศ การอบรมเรื่องการเรียนแบบ Online สำหรับ นศ. ทั้งภาคปกติ และ ส-อา ทั้ง ป.ตรี ป.บัณฑิต และ ป.โท เน้นเป้าหมายน้องปี 1 (63) หรือ ผู้ที่ยังไม่เคยเรียนแบบ online

ประกาศ การอบรมเรื่องการเรียนแบบ Online  ในวันเสาร์ ที่ 26 ธ.ค.63 สำหรับนศ.ทั้งภาคปกติและ ส-อา ทั้ง ป.ตรี ป.บัณฑิต และ ป.โท เน้นเป้าหมายน้องปี 1 (63)..หรือ ผู้ที่ยังไม่เคยเรียนแบบ online
#ป.ตรี
รอบที่ 1 เวลา 10.30-11.30 น. ห้อง 3304
รอบที่ 2 เวลา 13.00-14.00 น. ห้อง 3304
รอบที่ 3 เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง 3304
#ป.บัณฑิต เวลา 09.00-10.00 น. ห้อง 3304
#ป.โท  เวลา 13.30-14.30 น. ห้อง 3101
##สิ่งที่ต้องเตรียม***Smart Phone(incoming call) ที่ดาวน์โหลดโปรแกรม Meet และ Classstart
วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอบรม ตามคู่มือนี้ค่ะ คลิก