การเรียน Online หรือ Online Learning เป็นการเรียนด้วยการใช้อุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ไอแพด เป็นต้น โดยผู้เรียนและผู้สอนจะมีช่องทางที่จะเชื่อมต่อกันบนอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านทางผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ก็ได้ ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนไม่มีความจำเป็นต้องอยู่สถานที่เดียวกันหรือใกล้กัน แต่จำเป็นต้องมีช่องทางที่จะเชื่อมต่อกันบนอินเตอร์เน็ตได้ โดยอาจจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านทางผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ นอกจากนี้คอร์สการเรียนออนไลน์บางคอร์ส ผู้สอนไม่จำเป็นต้องสอนนักเรียนแบบเรียลไทม์ แต่เป็นการบันทึกวิดีโอคอร์สการสอน และอนุญาตให้ผู้เรียนเข้าถึงวิดีโอนั้นได้

                เรียนรู้เพิ่มเติม  การจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Classstart  คลิก  

                                      การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์เพื่อการพัฒนาด้วย Google Form คลิก

                                      การสร้างข้อสอบออนไลน์จาก Google Form คลิก

                                      การสร้างแบบสอบถามออนไลน์พร้อมทำ QR Code  คลิก