รู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News)

รู้เท่าทันข่าวปลอม

ข่าวปลอม มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในสังคมออนไลน์ ทำให้มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนโดยตรง หากได้รับข่าวหรือข้อมูลอย่าเชื่อง่าย ให้สงสัยไว้ก่อน จะส่งต่อให้ดำเนินการตรวจสอบ และก่อนแชร์ข้อมูลข่าวสารต้องแน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงและเป็นประโยชน์

  1. อย่าเชื่อง่ายให้สงสัยไว้ก่อน และก่อนแชร์ให้ดำเนินการตรวจสอบ
  2. สืบหาแหล่งต้นกำเนิดของเนื้อหาว่าชัดเจนหรือไม่
  3. วิเคราะห์บุคคลหรือช่องทางที่เผยแพร่เนื้อหาว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่
  4. ตรวจสอบข้อมูลว่าอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้หรือไม่ ไม่สร้างความตื่นตระหนก

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

about-img