ส่วนประกอบของ Website


Header  หรือเป็นส่วนที่สามารถใส่โลโก้ แถบข้อความ ปุ่มโซเชี่ยลต่าง ๆ ถัดลงมาอีกคือแถบ Manu ที่เป็นการบอกหน้าเว็บเพจที่มีทั้งหมดเว็บไซต์ของเรา

*** ข้อเสนอแนะ : ในการออกแบบเมนูหลัก ให้ใช้คำสั่น ๆ กระทัดรัด เพื่อความสวยงามของหน้าเว็บ***


Blog Post เอาไว้เพื่อให้คนที่เข้ามาชมได้เข้าไปอ่านบทความด้านใน รับความรู้เพิ่มเติมว่ามีกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือเนื้อหาสาระที่ให้ประโยชน์อะไรกับเค้าได้บ้าง


- Footer ส่วนสุดท้ายล่างสุด ใช้สำหรับวางแถบเมนูที่น่าสนใจของเว็บอีกครั้ง หรือวางช่องทางการติดต่อ


การใช้เครื่องมือสำหรับสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน